سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

با توجه به اینکه در اکثر تصفیه خانه ها،تدبیر خاصی جهت حذف الاینده های آلی ار آب در نظر گرفته نشده است، کاربرد روشها و تجهیزاتی که بتواند با کمترین هزینه ، آلاینده های آلی را تا حد استناندارد کاهش داده و آب آشامیدنی با کیفیت مناسب در اختیار مصرف کننذگان قرار دهد رو به افزایش است.از آنجا که سازمان حفاظت از محیط زیست روشهای هوادهی و جذب بوسیله کربن فعال را به عنوان بهترین تکنولوژی در دسترس جهت حذف مواد آلی معرفی کرده است. سور فاکتانت ها مواد شیمیایی آلی هستند که به مقدار زیادی در پاک کننده ها استفاده می شود در میان سورفاکتانت های آنیونی آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) بیشترین استفاده را در دترجنت ها ومتعاقب ان در آبها را دارد. در این مطالعه حذف سورفاکتانتها به طورجداگانه ابتدا از طریق هوادهی و در مرحله بعد از طریق جذب با کربن فعال دانه ای و در آخر از کاربرد توام هر دوروش استفاده شدتا بتوان میزان راندمان حذف را در هر ۳ مرحله با همدیگر مقاسیه کردتا مشخص شود که چرا راندمان استفاده همزمان از دو روش (هوادهی و کربن فعال گرانولی) بالاتر از راندمان هریک از روشها به طور جداگانه است.نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین حذف سورفاکتانت آنیونی در کاربرد توام این دوروش توسط کربن فعال انجام گرفت و میزان حذف با کربن فعال گرانولی بیشتر از حذف با هوادهی می باشد ، که مسلما این عمل به دلیل کاهش بار ورودی به کربن فعال مشکلات مربوط به احیاء ، تعویض و یا دفع را کاهش داده و اقتصادی تر می باشد.