سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشید دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک / دانشگاه آزاد اسلامی و
محمود سلیمی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک / دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش به کمک شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقهای دولایه مس- فولاد ضدزنگ و تغییر در شرایط تجربی، فرآیند نسبت کشش افزایش یافته است. به دلیل عدم وجود ورقهای دولایه به صورت خام، از میان روشهای موجود روش جوش انفجاری برای تولید ورقهای دولایه مس- فولاد ضدزنگ استفاده شد و آزمایشهای موردنظر بر روی آنها انجام گردید. جهت یکنواختشدن سطح ورقهای دولایه حاصل از روش جوش انفجاری، نورد سرد بر روی آنها انجام گرفت. برای ایجاد اتصال متالورژیکی و افزایش شکلپذیری، عملیات حرارتی شدند. در ادامه ورقهای دولایه مس- فولاد ضدزنگ، با لایه داخلی مس و لایه خارجی فولاد ضدزنگ، تحت فرآیند کشش عمیق قرار گرفتند. پارامترهای مؤثر بر فرآیند از جمله حد نسبت کشش، شعاع ماتریس و سنبه، فشار ورقگیر، لقی، اثر اصطکاک و روانکار برای ورقهای دولایه و تکلایه مورد بررسی قرار رفت. نتایج بدست آمده از آزمایشهای تجربی در مراحل اولیه با نتایج شبیه سازی عددی مقایسه شد. بعد از تأیید نتایج حاصل ازشبیه سازی با نتایج تجربی، مشخص شد برای رسیدن به نسبت کشش بالاتر باید تغییراتی در ابعاد اولیه قالب اعمال شود برای این هدف، ابتدا تغییر پارامترها به صورت شبیه سازی عددی بررسی شد وبعد از تعیین ابعاد آنها، به روی قالب ساخته شده اعمال گردید و در پایان نتایج تجربی با شبیه سازی مقایسه گردید و تطابق خوبی ملاحظه شد.