سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی حسینعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
فرزاد ولدبیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده:

اشخاص در مقابل مراجعه به مراجع قضایی برای احقاق حق خود و اقامه ی دعوا باید مقررات مربوط به صلاحیت مراجع مذکور را رعایت نمایند در غیر اینصورت دعوی آنها به نتیجه نخواهد رسید . صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی و شکایات که حدود این توانایی و تکلیف توسط قانون مشخص می شود. یکی از مراجعی که قانونگذار در مورد بعضی از دعاوی صلاحیت اجباری برای آن قائل شده است شورای حل اختلاف می باشد . شورای حل اختلاف یک مرجع استثنایی در مقابل مراجع عام قضایی می باشد پس فقط به دعاوی و شکایاتی می تواند رسیدگی کند که قانونگذار صریحاً در صلاحیت آن قرار داده است . در این راستا لازم است که حدود صلاحیت این مرجع مورد رسیدگی و تحلیل قرار گیرد که در این مقاله سعی بر آن شده است که حدود صلاحیت این مرجع در امور حقوقی مورد و بررسی و تحلیل قرار گیرد.