سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

آرشینا منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محبوبه همتی – کارشناس ارشد حسابرسی داخلی
آزیتا منتظری – دانشگاه آزاد رامسر

چکیده:

حاکمیت شرکتی ازمباحثی استکه پژوهشهای فراوانی را درادبیات مالی به خود اختصاص داده است عبارت حاکمیت شرکتی معمولا به فعالیت های نظارتی هیئت مدیره برروی اهداف برنامه ها و سیاست های کلی سازمان اطلاق می شود نظام مطلوب حاکمیت شرکتی این اطمینان خاطر را ایجاد می کند که شرکت ها از دارایی خود به نحو موثر استفاده می کنند وهمچنین منافع دامنه گسترده ای ازذینفعان و جامعه ای که درآن فعالیت می کنند را درنظر میگیرد از این رو حاکمیت شرکتی بررشد اقتصادی جهانی نسبت به حاکمیت کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است اصول اولیه حاکمیت شرکتی عبارتنداز مساوات و مسئولیت پذیری که درهمه جای دنیا یکسان میب اشد. دراین پژوهش ا بتدا حاکمیتی شرکت راتعریف و سپس ازپژوهشهای داخلی و خارج ی درزمینه ارتباط حاکمیت شرکتی با حسابرسی نقدشوندگی تقسیم شود هزینه تامین مالی و ساختارمالکیت استفاده شده است.