سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر حضرتی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امجد شفیعی اردستانی –

چکیده:

در یک سیستم قدرت همواره به هر دلیلی امکان خروج سیستم از حالت عادی کار و ایجادحالت گذرا وجود دارد حالتهای گذرا ناشی از کلیدزنی switching) صاعقه و عیبهای رخ داده در سیستم می باشد که بسیار مخرب هستندو ممکن است آسیب های جدی به ادوات سیستم برسانند. بههمین دلیل تحلیل شبکه ی قدرت درحالت گذرا یکی از مباحث مهمدر بهره برداری و مدیریت سیستمهای قدرت می باشدنرم افزار EMTP/ATP (Electromagnetic/Alternative Transient Program برای تحلیل حالتهای گذرا در سیستمهای قدرت طراحی شده است. EMTP/ATP ممکن است دچار نوسانات عددی شده و باعث نادرستی نتایج بدست آمده از شبیه سازی شود دراین مقاله حالتهای گذرای ناشی از قطع دو فاز درخط انتقال قدرت بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.