سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد مخدومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
ناصر نصرت زهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش

چکیده:

قابهای بتنی که مجموعه ای از اعضا تیر ستون و اتصالات می باشند چهارچوب اصلی و باربر سازه های بتنی را تشکیل میدهند ضعفهای درونی آنها منجر به مدهای گسیختگی از جمله گسیختگی زودهنگام Debonding) و جداشدگی پوشش بتن و FRP از سطح عضو بتن آرمه Delamination) در تیرها کمانش و پیچش ستونها و خردشدگی موضعی در اتصالات می گردد با توجه به مزایای بیشمار ورقه های FRP و گسترش روزافزون آنها در سالهای اخیر از این کامپوزیت ها می توان جهت تقویت فشار – کششی، برشی، خمشی، پیچشی و افزایش شکل پذیری قابهای بتن آرمه استفاده نمود. دراین تحقیق با استفاده ازنرم افزار ABAQUS به بررسی انواع مدهای تقویت قابهای بتن آرمه توسط ورقهای FRP پرداخته شده است و این حالتهای مختلف بهسازی با یکدیگر مقایسه شده اند.