سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامعلی پرهام – دانشگاه شهید چمران اهواز
پریسا مسجدی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از موضوعات مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه ی بلند مدت می باشد. از آنجائی که برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند، لذا بررسی حافظه ی بلند مدت در تلاطم مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. از روش های متداول برای شناسایی و مدل بندی حافظه ی بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های FIGARCH می باشد. در این مقاله ابتدا به شناسایی و مدل بندی حافظه ی بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز (یورو/ ریال) می پردازیم. با توجه به خصوصیات آماری چولگی، دم پهنی و بیش کشیدگی داده ها، فرض نرمال بودن باقیمانده ها رد شده و بنابراین نمی توان از روش های متداول به شناسایی مدل پرداخت. با توجه به ساختار داده ها به نظر می رسد توزیع NIG یک انتخاب مناسب برای توزیع باقیمانده ها باشد. بنابراین با این فرض به شناسایی مجدد مدل می پردازیم. نتایج نشان می دهند مدل FIGARCH-NIG انتخابی مناسب برای داده ها است.