سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین مهدویانی – کارشناش ارشد برق، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران

چکیده:

درتاریخ ۸۹/۵/۲۸ واحد ۷ نیروگاه توسعه مسجدسلیمان، تحت توان ۲۴۳ مگاوات تریپ کرد و از مدار خارج شد و با حادثه شدیدی مواجه شد به گون های که بخ شهایی از ژنراتور آسیب جدی دید. در این مقاله علت حادثه بررسی شده است و صحت یا عدم صحت عملکرد سیست مهای گاورنر، کنترل و حفاظت و ژنراتور واحد در زمان حادثه ارزیابی شده است. در پایان مواردی که به منظور جلوگیری از تکرار حادثه این چنینی لازم است رعایت شود ارائه شده است.