سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

علیرضا عروجی – کارشناس مهندسی شیمی، مهندس فرآیند، مجتمع پتروشیمی پردیس، عسلویه
سیدسجاد حسینی نیا – کارشناس مهندسی شیمی، مهندس فرآیند، مجتمع پتروشیمی پردیس، عسلویه

چکیده:

در این مقاله به بررسی حادثه آسیب دیدگی و نشت گاز آمونیاک از یک تانک نگهداری آمونیاک مایع ۲۰۰۰۰ تنی مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه پرداخته شده است. افزایش فشار ناگهانی و بروز پارگی و انتشارگاز آمونیاک از TK-4501A ، در هفدهم مردادماه سال ۱۳۹۰ می توانست به بروز مخاطره جدی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منجر و اثرات منطقه ایی و ملی فراوانی را به دنبال داشته باشد. خوشبختانه به دلیل ویژگی های خاص طراحی این نوع تانک های نگهداری این اتفاق روی نداد و اثرات آن تنها به انتشار گاز آمونیاک با مقادیری درحدود ppm 100- 30 در اتمسفر منطقه با شعاعی درحدود یک کیلومتر در جهت باد غالب محدود گردیده و تلفات و یا آسیب دیدگی انسانی خاصی را در پی نداشت. بررسی دقیق دلایل وقوع حادثه و چگونگی آسیب دیدگی تانک نگهداری آمونیاک مایع این مجتمع مفاهیم و تجربیات جدیدی را در نحوه بهره برداری ، بازرسی و ایمنی این گونه تانک ها در پی داشته است که می تواند از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری نماید.