سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده کاروان – دانشجوی مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
راضیه رضایی – دانشجوی مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
جمشید بهین – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
فرشاد رحیم پور – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی

چکیده:

در این مقاله، به جوهرزدایی آنزیمی که معمولاً با آنزیم های سلولاز، لیپاز یا پیکتیناز انجام م یگیرد بعنوان روشی نوین پرداخته می شود وبا جوهر زدایی از کاغذ های باطله به روش سنتی مقایسه شده است. این روش تقویت الیاف و سفیدی مناسب را فراهم نموده، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و نیز آلودگی زیست محیطی کمی را در بر دارد.