سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر فولادی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد
حسن فرهنگی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق مکانیزم جوانه زنی و اشاعه ترک خستگی سایشی دریک پره ردیف دوم توربین گازی که پس از بروز حادثه ای در یک واحد نیروگاهی از سرویس خارج شده مورد بررسی قرارمیگیرد برخلاف ترکهای متداول در ایرفویل پره های توربین محل ترک دراین پره درناحیه کاجی شکل ریشه قرار داشت که بطول حدود ۳ سانتی متر از لبه شیار به سمت داخل اشاعه پیدا کرده بود پس از باز کردن ترک با استفاده ااز روش برشکاری دقیق و تهیه نمونه های لازم بررسی هایی شامل کوانتومتری متالوگرافی سختی سنجی شکست نگاری و آنالیز نقطه ای EDS به منظور تعیین مکانیزمهای شکست انجام گردید با توجه به نتایج خستگی سایشی به عنوان عاملی اصلی جوانه زنی ترک که در ادامه از طریق تشکیل خطوط مواج تحت تاثیر شرایط خستگی در سیکلهای زیاد پیشروی نموده شناسایی گریدد جوانه زنی ترکهای خستگی سایشی براساس شواهد دال برتشکیل نوارهای سایشی جوانه زنی ترک در مجاور نوارهای سایشی و جهت گیری مورب ترک درناحیه جوانه زنی مورد ارزیابی قرارگرفته است.