سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین آقاسی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
هما محمود زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین عباسپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی،طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر، و خشک دانه رستهای گل همیشه بهار (elficaifd sllfnfciffo) تحت تاثیر تیمارهای ۱۵۰ و ۱۰۰ و ۷۵ و ۵۰ و ۰ میلی مولار NaCl انجام شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که اثر تنش شوری بر موارد بررسی شده از نظر آماری و در سطح (۰/۰۵>P) معنی دار بود و با افزایش غلظت نمک کلرید سدیم درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه کاهش یافت. به نظر می رسد غلظتهای بالاتر از ۷۵ مولار NaCl اثرات بازدارندگی شدیدی بر جوانه زنی و رشد گیاه همیشه بهار داشتند.