سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زرچینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشمآبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پروانه رفیعی فلاحآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

به منظور بر طرف کردن خواب بیرونی بذر سیکاس (Cycas revoluta) و تسهیل تکثیر جنسی این گیاه، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور اسید سولفوریک در ۴ سطح (۰ و ۱۰ و ۲۵ و ۵۰ درصد) و آبگرم در سه سطح (۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درجه سانتایگراد) در ۴ تکرار انجام و شاخصهای سرعت، درصد و ارزش جوانه زنی اندازه گیری شد. در بین کلیه تیمارها، بالاترین سرعت جوانهزنی مربوط به تیمار آبگرم ۸۰ درجهی سانتیگراد با ۱۷۱/۳ روز، بیشترین درصد و ارزش جوانهزنی در تیمار ۲۵ درصد اسید سولفوریک و آب ۱۰۰ درجه سانتیگراد به ترتیب با ۹۵ درصد و ارزش ۴۴/۴۷ مشاهده شد.