سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی یونسی حمزه خانلو – دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان گروه علوم زراعی واصلاح نباتات
علی ایزدی دربندی – دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان گروه علوم زراعی واصلاح نباتات
محمدطاهر حلاجیان – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا
نجات پیرولی بیرانوند – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا

چکیده:

هدف این تحقیق نشان دادن اثر پرتو گاما در ایجاد لاینهای جهش یافته با استفاده از نشانگر مولکولیRAPD بود، به طوری که لاینهای حاصل قابل تفکیک از لاین مادری باشند. نسل هفتمM7 بذور حاصل از پرتو دهی با اشعه گاما با دزهای جذبی ۱۵۰ و۲۰۰ و ۲۵۰ گری به همراه رقم مادری(P)L17 که لاینهای جهش یافته از آن مشتق شده بودند در گلدانها و در محیط گلخانه کشت شدند. برگهای هر نمونه بعد از ۳ هفته به منظور استخراج DNA برداشته شدند . برای تکثیر PCR از۶ پرایمر تصادفی استفاده شد. باندهای موجود در ژلهایRAPD به صورت حضور( ۱) وعدم حضور( ۰) امتیاز دهی شدند تجزیه باندها به منظور نشان دادن تنوع ژنتیکی لاینهای جهش یافته با نرم افزار SPSS و با استفاده از روش WPGMA وضریب دایس انجام گرفت. دندروگرام حاصل از روش WPGMA و با استفاده از ضریب دایس برای تنوع باندهای تشکیل شده بین لاینهای مورد بررسی منجر به تفکیک به ترتیب ۴ گروه مختلف شد. تفکیک گروهها از همدیگر نشان دهنده تنوع ژنتیکی میباشد. با بررسی باندهای منحصر به فردی که در لاینهای جهش یافته ظاهر شدهاند میتوان به توالیهای مورد نظری که با ژنهای صفات مطلوب مانند عملکرد روغن و سایر صفات مطلوب پیوسته هستند، دست یافت.