سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسنی – گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید مسعود مجدزاده – استادیار گروه زیست‌شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خانواده پترومالیده Hymenoptera: Chalcidoidea( یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های زنبورهای پارازیتوئید در راسته بال غشائیان و بالا خانواده Chalcidoidea است. اعضای این خانواده دشمن تأدیه بسیاری از حشرات مضر در راستای سخت بال پوشان، دوبالان، بال غشائیان و نیم بالان می باشند از این نظر در کنترل بیولوژیک آفات مهم کشاورزی نقش به سزایی به عهده دارند. در مطالعه حاضر نتایج نمونه‌برداری که در سال‌های ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ از خراسان رضوی صورت گرفت توی یک جنس و دو گونه جدید از ایران برای اولین بار زیر خانواده‌ Pteromalinae ارائه شده است. همچنین اطلاعاتی در مورد بیولوژی این گونه‌ها و برخی خصوصیت کلیدی آن‌ها ذکر شده است .