سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد برنجیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امید لطفی عمران – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایمان محمدپورنیک بین – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واح

چکیده:

مواد نانو ساختار با توجه به ویژگی های رفتاری بارزی که از خود نشان داده اند، مورد توجه بخشصنعتو دانشگاه در دهه های اخیر قرار گرفته اند.در این میان صنعت بتن نیز با توجه به نیاز های خود چه از نظر استحکام، مقاومت ، دوام و کارایی بالا از استفاده کنندگان مهم مواد نانو ساختار می باسد.خواص، رفتار و عملکرد بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمینه بتن و سیمان دارد که چسبندگی، پیوستگی و یکپارچگی را بوجود میآورد.بنابراین مطالعات بتن در مقیاس نانو برای توسعه مصالح بتنی جدید و کاربرد آنها بسیار حائز اهمیت است.این مقاله شامل تعاریفنانو تکنولوژی اهم از علم نانو و مهندسی نانو در بتن می باشد.همچنین جنبه های کاربرد نانو ذرات در بتن نیز بررسی می شود و پیشرفتهای اخیر در مهندسی نانو در مصالح سیمانی مانند بتن و ملات در مقایسه با بتن های معمولی بررسی می شود.