سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا آقابابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون مصرف مواد لبنی و تنوع این محصولات، کنترل مواد زائد جامد وانرژی درکارخانجات تولید کننده این نوع محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مواردی که به شدت محیط زیست را تهدید می کند، مواد زائد جامد کارخانجات لبنی می باشد، که درصورت عدم مدیریت و مهندسی اصولی اثرات سوئی بر عناصر اصلی محیط زیست، یعنی هوا، خاک و آب خواهدداشت. مدیریت مواد زائد جامد با همیاری علم اقتصاد و با بهره گیری از فنون و تکنولوژی و نیز ملاحضات بهداشتی و زیست محیطی می تواند ارزش نهفته این زائدات را بیدار سازد.دراین مقاله ضمن بررسی جنبه های تولید و دفع مواد زائد جامد صنایع لبنیاتی،به بررسی کمیت وکیفیت مواد زائد تولید شده و انرژی مصرف شده ، مشکلات زیست محیطی – اقتصادی، کاهش تولید مواد زائد لبنی، کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های اقتصادی، حفظ سلامت محیط زیست پرداخته شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اغلب زائدات و انرژی مصرف شده در نتیجه کارکرد نادرست دستگاه های تولید، بی دقتی پرسنل و فساد محصولات تولید شده به وجود آمده است.