سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجاهد امیری – کارشناس ارشد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مصطفی نامدارپوربنگر – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران وعضو هیات
عباداله عباسی – کارشناس ارشد حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباد
مرضیه حیدری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آب

چکیده:

اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس در عصر حاضر به دلیل سه عامل موقعیت جغرافیایی، بازار صدور کالا، سرما یه وتجهیزات نظامی و ذخایر عظیم نفت و گاز می باشد که سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا را به هم پیوند می دهد . موقعیت جغرافیایی در سیاست جهانی و منطقه ای ، توسعه تجارت ملت ها، برخورد فرهنگ ها، ایجاد و گسترش راهها و خطوط مواصلاتی، دفاع ملی که در صلح جهانی مؤثر اس ت، از جمله عواملی هستند که در رفتار سیاسی دولتها و شکل گیری تصمیمات سیاسی در دو حوزه داخلی و خارجی نقش مؤثری دارند. آمار و ارقام حاکی از آن است که حدود دو سوم از ذخایر ثابت شده نفت و یک چهارم از ذخایر گاز طبیعی دنیا در کشورهای منطقه خلیج فارس قرار دارد. موقعیت ویژه خلیج فارس از نظر دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز و هم چنین موقعیت استراتژیک و اهمیت آن به عنوان یک بازار مطلوب اقتصادی، تغییر و تحولات سیاسی سال های اخیر منطقه توجه جهان را به شدت به این منطقه معطوف کرده است . چرخ صنایع مدرن پس از انقلاب ص نعتی از اروپا و ژاپن گرفته تا آمریکا توسط نفت خلیج فارس به گردش درآمده است و نظام اقتصادی غرب با کمک نفت کشورهای این منطقه توانسته به پیشرفت و تکنولوژی امروزه برسد