سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی احمدی – کارشناس حقوقی اداره کل محیط زیست استان قم
سیدرضا موسوی – کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم
محمود علی رکنی – مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم

چکیده:

در این مقاله سعی شده است به بررسی دقیق تر جرم آلودگی هوا و عناصر سه گانه تحقق آن عنصرقاهوهی، عنصر مادی و عنصر رواهی( در قاهو هقوه جلوگیری از آلودگی هوا پرداخته شود همچنین سعی شده است با توجه به مواد قاهوهی و اصول حقوقی برخی از ایرادات آن ذکر شده و راه کارهایی برای رفع آ ابهاماآ و ایراداآ ارایه گردد در ادامه یای از مواد مهم این قانون یعنی ماده ۱۶ که به سازما نحفاظت محیط زیست اجازه جلوگیری از فعالیت واحد های آلاینده را با کمک دستگاه قضایی می دهد و یای از هقاط قوآ این قاهو می باشد مورد بررسی قرار می گیرد