سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مانوئل اوهانجانیانس – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه حمل و نقل یکی از اجزا مهم جامعه که شامل اقتصاد فرهنگ و سیاست است محسوب می شود و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی برفرایند رشد کشور درابعاد مختلف دارد این بخش دربرگیرنده فعالیت هایی استکه به شکلی گسترده درتمامی زمینه های تولید توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و درمجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد دراین مقاله با بررسی جنبه های مختلف اقتصادی و فرهنگی حمل و نقل از طریق بررسی فرصت ها و چالشهای موجود برسرراه ان به معرفی برخی راهبردهای ممکن برای غلبه برچالشها و استفاده از فرصت ها می پردازیم