سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا طالبیان – دندانپزشک
رقیه ایران پور – دندانپزشک
محمود نصیری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهدی تذهیبی –

چکیده:

بررسی ارتباط بین میزان واقعی بوی بددهان و پروفایل سایکوپاتولوژیک بیماران مبتلا به بوی دهان کلاس I بوی بددهان واقعی تعداد۸۶پرونده مربوط به بیمارانی که دریک بازه زمانی سه ساله به یک کلینیک درمانی بوی بددهان دراصفهان مراجعه کردند مورد بررسی قرارگرفت بوی بددهان توسط یک دندانپزشک به روش ارگانولپتیک درمقیاس شش گانه از صفر تا پنج ارزیابی شد جهت تعیین نوع بوی بد دهان برای هربیمار دندانپزشک معاینه دهان و دندانها و ازمون تمیز کردن دهان و دهان شویه کردن را انجام دادو که ۷۱نفر ۸۲/۶درصد از بیماران به بوی بددهان فیزیولوژیک و ۱۵نفر ۱۷/۴ درصد به بوی بددهان پاتولوژیک دهانی مبتلا بودند که چون این دو نوع بوی دهان زیرگروه های بوی دهان واقعی هستند بنابراین تمام بیماران مبتلا به بوی بددهان واقعی بودند میزان شیوع مشکلات روانیدرمراجعین به مرکز درمانی بوی بددهان نسبتا بالا است و با استفاده ازپرسشنامه SCL-90R میتوان شدت و ابعاد بیماریهای روانی دراین نوع مراجعین را به خوبی ارزیابی کرد.