سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آتوسا سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران ج
پگاه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه با توجه به افزاشی جمعیت نه تنها توسعه بلکه ادامه زندگی نیازمند مصرف انرژی است پرداختن به چالش فراگیر توسعه پایدار و امنیت توسعه مستلزم به کارگیری الگوی نوینی است که مردم را درکانون فرایند توسعه قرار دهد و به تبع آن نیازهای زندگی روزمره جوامع باید براساس توسعه مبتنی برملاحظات زیست محیطی براورد شود مهندسی ارزش یک روش مدیریتی قدرتمند است که برای اصلاح و بهبود سیستم ها مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله سعی شده است جنبه های زیست محیط یکاربرد مهندسی ارزش دربهبود سیستم مدیریت پایدار انرژی بررسی گردد.