سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده محمدی گلرنگ – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست و مسئول کارشناسان سازمان مدیریت پسماند
سجاد حسینی – مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
سیامک دوستدار – مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

چکیده:

از مشکلات عمده در ارتباط با مدیریت پسماند تولید و دفع بی رویه مواد زائد از جمله کاغذ و مقوا در محیط زیست است که این امر بدون توجه به مقوله بازیافت و استفاده مجدد از مواد بازیافتی، سبب تخریب منابع طبیعی، ایجاد صدمات جبران ناپذیری بر محیط زیست و هدر رفتن سرمایه های ملی کشور می شود. در این تحقیق، بررسی وضعیت کنونی بازیافت کاغذ و مقوا در شهر رشت مدنظر قرار گرفته است. اطلاعات موجود از طریق مشاهدات میدانی و آمار موجود در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت می باشد. جمعیت شهر رشت در سال ۱۳۸۹ برابر ۵۶۰۰۰۰ نفر و میزان زباله جمع آوری شده در این مدت ۲۱۶۴۴۵ تن بوده است. سرانه تولید زباله هر شهروند رشتی به طور متوسط ۷۵/۳۴۶ کیلوگرم در سال برآورد شده است. در این سال جمعاً ۵۷/۱۶۰۳۸ تن کاغذ و مقوا در شهر مصرف شده است که از این مقدار تنها ۴۱/۳ درصد آن از طریق تفکیک از مبدأ جمع آوری و بازیافت شده است و ۵۸/۹۶ درصد آن به صورت مخلوط با زباله تر دور ریخته شده است. در این سال سرانه کاغذ مصرفی دور ریخته شده توسط هر شهروند معادل ۶۴/۲۸ کیلوگرم برآورد شده که از این مقدار تنها ۹۷/۰ کیلوگرم آن در طرح تفکیک از مبدأ جمع آوری و بازیافت شده است که از این مقدار هنوز با هدف تفکیک از مبدأ صد درصدی تا سال ۱۳۹۰ فاصله زیادی دارد. مزایای اقتصادی بازیافت کنونی ۴۱/۳ درصدی در شهر رشت باعث صرفه جویی و کاهش مصرف ۹۸۵۵۰ مترمکعب آب، ۴۳۸۰ گیگاژول انرژی و کاهش قطع ۵/۹۳۰۷ درخت می باشد. صرفه اقتصادی ناشی از این طرح معادل ۴۹۲۷۵۰ ریال است. همچنین در صورت رسیدن به بازیافت مطلوب ۸۰ درصدی مبلغی معادل ۵/۱۱۵۶۰۰۹۷ هزار ریال صرفه جویی خواهد شد.