سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب اله رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه صن
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد شهری – استادیار، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه صنایع و معادن ای
حسام الدین رمضانی – کارشناس بازرگانی، شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

چکیده:

امروزه در کارخانجات ریخته گری سراسر دنیا با وجود چالش ها و رقابت های موجود در ریخته گری چدن نشکن،استفاده از سیستم های ذوب ریز خودکار جایگاه خاصی پیدا نموده است. هدف از مطالعه کنونی، مقایسه هزینه های ریخته گری چدن نشکن، در دوحالت سنتی (استفاده از پاتیل) و روش نوین (استفاده از کوره ذوب ریز خودکار) با در نظر گرفتن عوامل موثر در هر یک می باشد. نتایج نشان می دهد با توجه به توان تولید کوره ذوب ریز خودکار و قیمت تمام شده ریخته گری چدن نشکن به وسیله آن، کاربرد کوره ذوب ریز خودکار در ریخته گری چدن نشکن توجیه اقتصادی خواهد داشت.