سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تیمور باجول – سازمان بازیافت شهرداری اصفهان
مجید عرفان منش –
حمیدرضا رضوانی –

چکیده:

جمع آوری و حمل و نقل پسماند یکی از پرهزینه ترین بخش ها در مدیریت مواد زاید جامد است که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کل هزینه ها را شامل می شود براساس آنالیز فیزیکی پسماند شهراصفهان ۳۰ درصد مواد موجود درپسماند که برابر با ۳۶۰ هزار کیلوگرم درروز می باشد را پسماند خشک قابل بازیافت تشکیلمیدهد که از این مقدار ۴۴ درصد آن که حدود ۱۶۰ هزار کیلوگرم است درطرح تفکیک از مبدا جمع آوری می گردد دراین مقاله به بررسی تاثیرات اقتصادی بازیافت جمعآوری شده درکاهش هزینه های جمع آوری و حمل و نقل پسماند شهر اصفهان پرداخته شده است. محاسبات انجام شده نشان میدهد که اجرای طرح تفکیک از مبدا باعث کاهش هزینه جمع آوری و حمل و نقل پسماند به میزان ۲٫۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان و درآمد ناخالص حاصل از فروش بازیافتی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان درسال بوده است.