سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا قنبرپور – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن بهره برداری بیش از حد از ظرفیت منابع طبیعی موجب بروز خسارات متعددی از قبیل تخریب و فرسایش خاک الودگیهای زیست محیطی و بروز بلایای طبیعی مانند سیلاب و رانش زمین و غیره شده است ابخیزداری موثر و موفقیت امیز ضامن اعمال روشهای مدیریتی پایدار مناطق جنگلی در حفاظت منابع اب و خاک و از سوی دیگر فراهم شدن مشارکت مردمی در امر تصمیم گیری و اجرا و مدیریت و نظارت بر پروژه های منابع طبیعی می باشد روش اگروفارستری که تلفیقی از امور زراعی و مرتعی با تولید چوبو جنگل کاری می باشد منافع اقتصادی اجتماعی متعددی را از جمله افزایش تولید درواحد سطح افزایش درامد تولید چوب و سوخت علوفه دام مواد غذایی مانندمیوه جات و غیره را برای ساکنین و کاربران اراضی تامین نموده و نیز منافع و اثرات زیست محیطی مهمی از قبیل ذخیره سازی منابع اب بهبودوضعیت کیفیت آب و کاهش رسوب کاهش قابل ملاحظه در ریسک تخریب و فرسایش خاک و بهبود وضعیت چشم انداز اراضی کشاورزی رادر پی دارد و از سوی دیگر با توجه به اینکه سیستمهای مذکور به عنوان یکی از روشهای سنتی بهره برداری منابع طبیعی و کشاورزی در بین ساکنین محلی شناخت شده می باشند لذا می تواند به عنوان یکی از راهکارهای موفق ابخیزداری و مدیریت مشارکتی حوزه های ابخیز به خصوص در عرصه مناطق تخریب شده جنگلهای شمال کشور مدنظر قرار گرفته و تحقیقات بنیادی در ارتباط با شناخت روشهای سنتی قابلیت های فنی ان صورت گرفته و عرصه های مناسبی به عنوان ایستگاههایتحقیقاتی اموزشی و ترویجی اگروفارستری در اراضی زراعی و تخریب شده جنگلهای شمال توسعه یافته و اعمال توسعه و مدیریت مناطق جنگلی را تسهیل نماید.