سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا افزون – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رضا فرخ زاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

درسالهای گذشته پوزولانهای طبیعی برای ارتقا خواص مختلف و کاهش الودگیهای زیست محیطی به عنوان جایگزینی سیمان با استقبال زیادی درعلوم مختلف روبرو شدها ست ازجمله این پوزولان ها که اثرگذاری خوبی داشته اند میتوان به متاکائولن اشاره کرد ازسوی دیگر امروزه شاهد کارکبرد گستردشه شکبه های عصبی مصنوعی باتوجه به زمان بربودن و هزینه بالای مطالعات ازمایشگاهی به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات درحوزه های مختلف مهندسی عمران هستیم برهمین اساس دراین پژوهش میزان جمع شدگی بدست آمده ازملاتهای سیمانی حاوی متاکائولن بانسبت جایگزینی ۱۰و۱۲و۱۵و۱۷ و۲۰درصدی درشبکه عصبی مصنوعی مدل MLP موردمطالعه قرارگرفته که نتایج بدست آمده نشان دادکه داده های بدست امده ازشبکه ازهمپوشانی و پیش بینی خوبی نسبت به نتایج بدست آمده ازازمایشگاه برخوردار می باشد