سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا رحیمی اتانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری پایدار،دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا رحیمی اتانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ق
مریم گچ کوب – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

زیست و توسعه پایدار امروزه در محافل علمی جهان همواره مورد بحث و کاوش بوده و نظریات مختلفی از ابعاد گوناگون ارئهگردیده است .قطعاً حفظ منابع طبیعی خدادادی، عدم آلودگی محیط زیست، حداقل مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی باشرایط طبیعی و اقلیمی از طریق تدابیر شهرسازی و معماری از موارد مهم در طراحی و ساخت مجتمع های زیستی بوده و باید مورد توجه و اجرا توسط طراحان و مجریان قرار گیرد .معماری اقلیم سرد ایران حاوی بسیاری ویژگی های منحصر به فرد است کهضمن توجه به نیازهای زیبا شناختی با ظرفیت های طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق است .در واقع این معماری نه تنها ازکیفیت های محیط طبیعی خود نکاسته بلکه ماهیت آن را نیز ارتقاء بخشیده است.اینکه هر ساختمانی باید بتواند با محیط طبیعی که در آن واقع شده رابطه برقرار کند جای بحث ندارد .آنچه چالش محسوب می گردد نوع و چگونگی این رابطه است .ایدهمعماری پایدار امروزه برای پاسخگویی به این پرسش مطرح گردیده است. در جهت ایجاد محیطی پایدار و مناسب زندگی انسان، معماری اقلیم سرد ایران به اصول و روشهایی دست یافته است که نه تنها تخریب و ضایعه ای را بر محیط تحمیل نمی کند، بلکه فراتر از آن به عنوان عامل کمال بخشیدن به ماده نیز ایفای نقش می نماید.در این مقاله نخست مروری اجمالی در مفهوم پایداری و سه حوزه اصلی آن پایداری اجتماعی ، پایداری اقتصادی و پایداری محیطی و پس از آن شرح ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و محیطی اقلیم سرد و به ویژه روستای آتان به عنوان بستر اصلی مطالعه، پرداخته خواهد شد