سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جهانبخش پایرنج – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد،
فرج اله ترنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران،
جواد پوررضایی – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

حوزه آبخیز تنگ بن در شهرستان بهبهان و در جنوب شرقی استان خوزستان واقع است. این حوزه از نظر جغرافیای گیاهی در محدوده رویشی منطقه ایران تورانی (بخش جنگلی زاگرس ) و منطقه رویشی سودانی قرار می گیرد. قرار گرفتن این حوزه در محدوده گذر منطقه ایران تورانی به سودانی این حوزه را از نظر جغرافیای گیاهی در موقعیتی خاص قرار داده است. فلور و پو شش گیاهی این حوزه در سالهای ۸۶ – ۱۳۸۵ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بطور کلی ۲۰۲ گونه از ۴۶ تیره گیاهی جمع آوری و شناسایی شد. نتایج نشان داد که ۷/ ۳۴ درصد عناصر شناسایی شده جزو عناصر رویشی ایران تورانی، ۶۱ / ۶ درصد سودانی و ۷/ ۸ درصد نیز عناصر مشترک ایران تورانی و سودانی بودند. با وجود فاصله بین محدوده مورد مطالعه و منطقه رویشی مدیترانه ای سهم عناصر مدیترانه ای از گونه های شناسایی شده ۱/ ۵ درصد بود. عناصر مشترک ایران تورانی و مدیترانه ای نیز ۱۷/۳۵ درصد عناصر شناسایی شده را به خود اختصاص دادند