سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – استادیار دانشکده مکانیک- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ا
محسن مسگر هروی – دانشجوی کرشناسی ارشد مکانیک- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صن

چکیده:

بخش بزرگی از آلودگی حاصل از موتورهای احتراق داخلی ناشی از عبور گازهای داخل محفظه احتراق از کنار رینگهای پیستون و ورود آنها به محفظه میل لنگ و نهایتاً راه یافتن آنها به فضای خارج می باشد. بررسی نحوه عبور این گازها و راه یافتن آنها به فضای خارج از موتور و راههای کم کردن میزان آن، موضوع این مقاله را تشکیل می دهند. در این رابطه تأثیر تغییر حجم فضای بین رینگها و مشخصات ابعادی آنها بر اساس کارهایی که تا کنون انجام شده مورد بررسی قرار گرفته است. یک برنامه کامپیوتری نیز نوشته شده که با در نظر گرفتن تأثیر متقابل جریان Blowby (جریانی که از کنار پیستون به محفظه میل لنگ انتقال می یابد) و نیروهای وارد بر رینگها و بر اساس معادلات سیال تراکم پذیر میزان این جریان را محاسبه می کند. صحت این برنامه توسط اندازه گیری دبسی خروجی جریان Blowby توسط دستگاه Blowby Meter و همچنین مراجع موجود بررسی شده است. تغییر حجم فضای بین رینگها و تأثیر آن بر میزان جریان Blowby نیز توسط این برنامه مورد مطالعه قرار گرفته است.