سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میر احمد لشته نشایی – استادیار گروه عمران ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان
سروش رساطلب – سروش رساطلب ، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشکده فنی ،
شهاب پاکشکار – شهاب پاکشکار ، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ، دانشکده فنی ، دا

چکیده:

در این مقاله،هدف بررسی نتایج دو روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار SPH و معادلات ناویر استوکس با رینولدز متوسط RANS برای جریان شکست سد و مقایسه آنها با نتایج آزمایشگاهی است. موجهای شکست سد از طریق برداشتن تقریباً آنی یک صفحه در یک کانال صاف منشوری با مقطع مستطیلی روی کفهای افقی خشک و تر تولید شده اند. ن تایج آزمایشگاهی استفاده شده در تعیین مراحل اولیه پروفیل های سطح آزاد،از پردازش عکسهای دیجیتالی گرفته شده و سپس با نتایج برنامه CFD که RANS را حل می کند و همچنین برنامه نوشته شده با روش SPH مقایسه شده است. ا گرچه هر دو مدل عددی ، جریان شکست سد را با دقت قابل قبولی پیش بینی می کنند ،اما محاسبه و اندازه گیری پروفیل های سطح آزاد در مرحله شکست سد نشان می دهد که مدل RANS جواب دقیق تری ارائه خواهد کرد.