سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سید حراجی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق
هادی پارسا – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
حامد حاتمی نیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق
امیر حسین دهقانی پور – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله معادلات جریان غلیظ (چگال) آب – نمک و یا جریان حاوی ذرات در حالت آشفته حل شدهاست. این حالتها را میتوان به دو دسته عمده جریان دوبعدی و سهبعدی تقسیم کرد. در بخش جریان دوبعدی به حالتهایی نظیر جریان لایهای، آشفته، دایمی و غیردایمی میتوان اشاره نمود. در انتهای مقاله به بررسی نتایج حاصل از حرکت سه بعدی رسوب تحت جریان آشفته turbulent نیز پرداخته شده است که نتایج این تحلیل توسط نرم افزار Fluent تهیه شده است.