سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشید بوستانی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی محمودی –
غلامعلی عاطفی –
حامد خوشکام –

چکیده:

جریان ناپایدار ضربانی ارام خون درشرایط الاستیک با جابجایی های کوچک و فرض محیط پیوسته کسرات دراین مقاله شبیه سازی و درآن خون به عنوان سیال میکروپولار فرض شده است با توجه به تغییرات شعاعی دیواره رگ الاستیک فرض گرادیان فشارخطی در طول رگ نتیجه مناسبی درپی نخواهد داشت لذا پس از انتخاب الگوریتم مناسب اصلاح فشار و استفاده از روشهای حل مسائل اندرکنش سیال – جامد و شرایط مرزی مناسب شبیه سازی درحالتهای مختلف همچون دیواره الاستیک یا صلب کلاسیک یا کسرات انجام شده است نتایج بدست آمده دراین مقاله تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی و نتایج حل تحلیلی ورمسلی دارد با مقایسه نتایج تجربی برخی ضرایب نامعلوم جدید و موثر درمحیط کسرات بدست آمده و براساس این ضرایب و با استفاده از یک روش حل عددی اصلاح فشاربرای سیال نتایجی همچون سرعت و تنش برشی برای جریان ضربانی ناپایای خون حاصل گردیدها ست نتایج این مقاله می تواند سبب پیشرفت های زیادی در زمینه پزشکی گردد.