سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی و منابع آب
سیدمحمود کاشفی پور – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سدمخزنی مارون با ظرفیتی معادل ۱۲۷۴ میلیون مترمکعب کار کنترل سیلابهای مخرب و تنظیمآب و انرژی برق آبی را بررودخانه مارون در استان خوزستان انجام میدهد حوضه آبریز مورد بحث به لحاظ جغرافیایی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان می باشد بررسی کلی رژیم هیدرولوژیکی جریان ورودی به مخزن سد و وقایع سیل هدف اساسی این تحقیق را تشکیل میدهد همچنین این مطالعه سعی می کند تا ضمن ارزیابی نسبی حجم کنترل سیلاب مخزن عملکرد هیدرولوژیکی حوضه میانی را نیز بررسی نماید. بررسی هیدروگرافهای سیلاب ورودی به مخزن در دوره قبل و بعد از احداث سد مخزنی مارون نشان داد که فقط در موارد نادری حجم وقایع سیل از حجم کنترل مخزن تجاور مینماید. بنابراین با بکارگیری پیش بینی های جوی کوتاه مدت که در سالهای اخیر بهبود یافته به راحتی می توان از حجم کنترل سیلاب کاست و آن را برای مقاصد تامین نیازهای آبی و تولید انرژی برق آبی به کارگرفت.