سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجمال پورصالحان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
منصور پرویزی – استادیاران دانشگاه یاسوج
محمد صدقی اصل –

چکیده:

برآورد جریان زیست محیطی رودخانه یکی ازمهمترین مسائلکشورهای دارای مسئله کم آبی است روشهای مورد بررسی دراین تحقیق را میتوان به دو دسته روشهای هیدرولوژیکی مونتانا و هیدرولیکی محیط خیس شده جای داد براساس نتایج بدست آمده دراین پژوهش استفاده ازروش مونتانا نمی تواند انتخابی مطمئن برای براورد جریان زیست محیطی رودخانه بشارباشد تحقیق حاضر نشان میدهد که برای مطالعه موردی انجام شده نتایج روش هیدرولیکی ازتطابق بیشتری با محیط برخوردار است درنهایت دبی ۹/۱۸ مترمکعب برثانیه برای جریان زیست میحطی رودخانه ی بشارمحاسبه شد.