سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی ایزد بخش – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مسعود فرهیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

سرریز پلکانی متشکل از پله هایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع و تا پاشنه پائین دست ادامه دارد. در سالهای اخیر توجه به این نوع سرریز به دلیل تأثیر قابل ملاحظه پلکانها بر میزان استهلاک انرژی جریان بیشتر شده است. در سرریزهای پلکانی جریان به دو نوع ریزشی و غیر ریزشی قابل تفکیک است. در این مقاله برای بررسی عوامل مؤثر بر استهلاک انرژی جریان از روی سرریزهای پلکانی از مدل ریاضی استفاده شده است. برای این کار جمعاَ ۶ مدل ریاضی با شیب ۴۵ درجه ساخته شد. برای تعیین سطح آزاد جریان روی سرریزها از روش عددی حجم سیال و برای مدلسازی آشفتگی جریان از مدل آشقتگی £ – K استفاده شده است. در نهایت استهلاک انرژی، نقطه ورود هوا و مرز بین جریان ریزشی و غیر ریزشی به کمک مدل ریاضی محاسبه و با مدل فیزیکی مقایسه گردید. نتایج، نشان دهنده تطابق کامل جریان و استهلاک انرژی در مدل ریاضی و فیزیکی می باشد.