سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس حسینی – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شمسایی – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ساختار هیدرولیکی بدنه یک جریان چگال آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند افزایش غلظت باعث افزایش سرعت و کاهش ارتفاع جریان می گردد. علت این موضوع افزایش فلاکس شناوری می باشد. همچنین افزایش دبی و افزایش شیب باعث افزایش سرعت میگردد. نتایج نشان میدهند ارتفاع ماکزیمم سرعت در حدود ۳۰ درصد ارتفاع کل جریان ور در حدود ۱/۳ برابر ارتفاع متوسط جریان می باشد. همچنینمقایسه H1/2 ( فاصله بستر تا ارتفاعی که سرعت به نصف سرعت ماکزیمم می رسد) با ارتفاع سرعت ماکزیمم برای آزمایشات مختلف هماهنگی خوبی با آزمایشات و تحقیقات قبلی نشان می دهد. موفقیت در استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی در اندازه گیری سرعت متوسط این امیدواریرا برای استفاده از این دستگاه برای مطالعه توبولانس در جریانهای چگال که عامل اصلی حرکت و انتقال رسوبات می باشد بوجود می آورد.