سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فضل اله اسکتدری منجیلی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
مسعود خوش قیافه گان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی
ندا کاویانی ملایری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی

چکیده:

دراکثرمطالعات انتقال حرارتسیال مورد نظر خالص فرض می شود این فرض زمانی که سطح ذرات موجود درسیال کم می باشد تقریبا فرض خوبی است اما زمانیکه سطح ذرات موجود درسیال زیاد باشند این ذرات نقش اساسی را درتغییر مشخصات انتقال حرارت و جریان ایفا می نمایند و لذا فرض سیال خالص فرض مناسبی به شمار نمی آید ازطرفی اغلب این موارد به معادلات دیفرانسیل غیرخطی می انجامد که حل دقیقی ندارند اهمیت به دست آوردن حل دقیق با تقریب معادلات دیفرانسیل معمولی یا جزئی هنوز مشکل بزرگی است که نیازمند روشهیا جدید برای کشف حل دقیق یا تقریبی مسائل می باشد بنابراین روشهای عددی و تحلیلی بطور گسترده به منظور حل این معادلات مورد استفاده قرار میگیرند از این نوع روشها م یتوان به روش تبدیل دیفرانسیلی اشاره نمود مزیت عمده این روش کاربرد مستقیم آن برای معادلات دیفرانسیل غیرخطی بدون نیاز به خطی سازی انفصال یا اختلال می باشد. دراین تحقیق معادلات حاکم برجریان جابجایی آزاد دو فازی شامل سیال و ذرات جامد ازروی یک صفحه شیب دار درحالت پایا و جریان لایه ای مورد بررسی قرارگرفت