سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شاهرخی ساردو – کارشناس ارشدسازههای هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جریان در انحناء رودخانه های طبیعی بسیار پیچیده بوده که از آن جمله می توان به وجود یک جریان حلزونی در آن اشاره کرد. در این مطالعه الگوی جریان آشفته در یک کانال قوسی ۹۰ درجه با نسبت انحناء Rc/B-6/39 به صورت سه بعدی با نرم افزار فلوئنت مدل سازی شده است. معادلات ناویر استوکس به صورت کامل بکار رفته و از مدل آشفتگی K-w جهت مدل سازی تنش های رینولدز و بستن معادلات حاکم استفاده شده است. حل معادلات با استفاده از روش حجم محدود انجام گرفته و نتایج با مدل فیزیکی ساخته شده در سایت دانشگاه باهنر کرمان مقایسه شده است. مقایسه نتایج حاصله نشان می دهد که مدل انتخابی ، الگوی کلی جریان در انحناء را به بخوبی مدل کرده و نتایج حاصله انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. مدل K-w در پیش بینی میدان جریان از دقت بیشتری برخوردار بوده و به خوبی الگوی جریان ثانویه را پیش بینی می کند.