سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین حامدی – دانشجوی دکتری عمران – راه و ترابری ، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه ص
علیرضا آذرهوش – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری، دانشکده فنی دانشگاه گ
مهیار عربانی – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

تئوری جریان ترافیک این امکان را برای مهندسین ترافیک فراهم می سازد که با دقت به طرح و ارزیابی تسهیلات مورد نظر بپردازند. شکل کلی این روابط در آئین نامه ظرفیت آزادراه ها بیان شده است که این روابط برای مناطق مختلف نیازمند کالیبره کردن برای طرح و ارزیابی دقیق تسهیلات مورد نظر است. در این پژوهش سعی شده است که روابط معتبر ارائه شده برای جریان ترافیک در آزادراه ها با جریان ترافیک درآزادراه های کشور مقایسه شود. این مقایسه و نتیجه گیری حاصل از آن به همراه پژوهش های آینده می تواند به شناخت بهتر تئوری های جریان در کشور کمک کند و منجر به طراحی صحیح تر آزادراه های در دست طرح و نیز ارزیابی دقیق سطح سرویس تسهیلات موجود شود. بر اساس داده های میدانی رابطه سرعت – دانسیته در این آزادراه ها تطابق بیشتر با مدل تک رژیمی نمایی آندروود و نیز مدل دو رژیمی ادی دارد که در آن نمودار سرعت – دانسیته به صورت دو قطعه می باشد که در مجاورت سرعتی معادل سرعت ظرفیت نمودار دارای ناپیوستگی می باشد. در سرعت های کمتر از سرعت معادل ظرفیت این نمودار فرم نمایی و در سرعت های کمتر از سرعت معادل ظرفیت این نمودار فرم لگاریتمی دارد.