سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال صادقیان – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی دانشگاه
مجید خیاط خلقی – دانشیار دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی دانشگاه تهران
عبدالحسین هورفر – دانشیار دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی دانشگاه تهران
جلال بازرگان – استادیاردانشکده فنی دانشگاه زنجان

چکیده:

تحلیل جریانهای غیر آرام درون بسترهای آبرفتی درشت دانه در مسائل مختلف مهندسی عمران، نفت وگاز، زمین شناسی کاربرد های متعددی دارد. جهت تحلیل جریانهای انتقالی وآشفته، رابطه دارسی اعتبار نداشته و لازم است که از روابط غیر خطی استفاده شود . روابط غیرخطی به دو گروه نمائی و دو جمله اییتقسیم می شوند رابطه دو جمله ایی در دامنه گسترده ای از تغییرات سرعت دارای دقت بیشتری نسبت به رابطه نمائی بوده و اعتبار آن از طریق تحلیل ابعادی ومعادلات ناویه استوکس مورد تائید قرار گرفته است. تحلیل جریان غیر دارسی در شرایطی که خطوط جریان نسبتاً موازی است، برای حالت تحت فشار و سطحآزاد مورد ارزیابی تعداد قابل توجهی از محققین قبلی قرار گرفته است. تحقیقات صورت گرفته در تحلیل جریان غیر دارسی همگرا حاکی از آن است که اولاً:طبیعت این نوع جریان با جریانی که در آن خطوط جریان نسبتاً موازی است، متفاوت می باشد. ثانیاً: رابطه دو جمله ایی در تحلیل این جریان اعتبار داشته و با اعمال اصلاحاتی روی ضرایب آن، دقت بسیار خوبی دارد.