سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا عرشی – دانشیار گروه مهندسی ورزش، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرناز شکرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یورزشی
مهناز صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تنیس البو شایعترین علت درد آرنج است. درد معمولاً در قسمت خارجی آرنج احساس می شود. جراحت مفصل آرنج درصد بالایی از ورزشکاران این شاخه را شامل می شود. این جراحت به شدت حرکت بازو را محدود می کند. به کار گیری و تحلیل بیومکانیک این جراحت در فهم علت ایجاد این جراحت و پیشگیری از آن، کمک شایانی می کند. در این مقاله با استفاده از اصول روباتیک به مدلسازی ساعد و مچ پرداخته شده است و با استفاده از روش دینامیک معکوس که خطای کم تری نسبت به روش دینامیک مستقیم دارد، نیرو و گشتاور های مفصلی در حین ضربه زدن به توپ، محاسبه شده اند. نیرو ها وگشتاور های محاسبه شده درمدل ارائه شده این امکان را فراهم می کند که به مقایسه تکنیک های متفاوت از نظر نیرو ها و گشتاور هایی که به مفاصل تحمیل می کنند، پرداخته شود و با تدوین برنامه بدن سازی و تکنیک های مختلف، بروز این آسیب به حداقل برسد.