سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان سرایلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
هیمن عبداله زاده –
منوچهر وثوقی –

چکیده:

روشهایی که بطور معمول برای حذف فلزات سنگین ازمحلولهای ابی بکار می رود دارای معایب زیادی از جمله هزینه زیاد راندمان کم و به خصوص در رساندن غلظت این فلزات به مقادیر کم می باشند فرایندهای جذب بیولوژیکی و تجمع بیولوژیکی که بهطور طبیعی در طبیعت اتفاق می افتند و در چرخه طبیعی این فلزات در طبیعت نقش ایفا م یکنند از تکنیکهای جدیدی هستند که برای بازیافت و یا حذف فلزات سنگین از فاضلابهای خروجی از صنایع مختلف مانند فاضلاب صنایع متالورژیف ابکاری فلزات، پرداخت فلزات، صنایع معدن کاری و همچنین تصفیه ابهای سطحی و زیرزمینی به کار می روند جذبی بیولوژیکی از نظر فرایند سازده است و بسیار شبیه به فرایندهای جذب و یا تعویض یونی متداول میباشند با این تفاوت که دراین فرایند از جاذبهای بیولوژیکی استفاده می شود عملکردجاذبهای بیولوژیکی به صورت انتخابی و این جاذب ها غالبا موادی تجدید پذیر می باشند و راندمان و کارایی آنها در غلظتهای پایین الاینده بسیار زیاد می باشدمهمترین محدودیت این مواد عمر کم انها نسبت به سایر جاذب ها می باشد مزایای این روش عبارتند از: هزینه کم به خصوص هنگام استافده از جاذب های ارزان قیمت حجم کم پساب خروجی و عدم افزایش COD فاضلاب. تجمع بیولوژیکی از فرایند جذب بیولوژیکی پیچیده تر و همراه با فعالیت متابولیکی سلول ها است. این امر باعث کاهش مراحل عملیاتی اضافی مانندواحد جمع اوری محصول خشک کردن فراوری و انبار می شود.