سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان ارجمند – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
عبدالعظیم نوروزبیگی –
روح الله آزادفر –

چکیده:

فرآیند جذب سطحی نقش مهمی در بسیاری از سیستمهای طبیعی از قبیل مطالعات بیولوژیکی ، جداسازی و همچنیین فرآیندهای خالص سازی و ترمیم ترکیبات شیمیایی بازی می کند. یکی از ویژگی های فرآیند جذب سطحی استفاده از آن جهت حذف فلزات سنگی و سمیاز آب و پسابهای صنعتی می باشد. از آنجا که جیوه یکی از فلزات سنگی سمی و بسیار خطرناک است می تواند فعالیت حیاتی موجیودات زنده را تحت تاثیر خود قرار دهد و باعث بیماری های شدید مزم یا مرگ شود. بنابرای حذف آن از آبها و فاضلابهای صنعتی اهمیت پیدا می کند. در ای بررسی به تاثیر برخی از پارامترهای مهم در حذف یون فلزی جیوه با استفاده از انواعی از کرب فعال از قبیل کرب فعال ساخته شده از نشاسته ساگو و کرب فعال ساخته شده از پوست گردو به دو فرم B و A پرداخته شده است