سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا کشتکار – دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سیدمحمدعلی موسویان – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق جذب زیستی می با استفاده از جلبک قهوه ای سیستوسریا ایندیکا دریک ستون بسترثابت با جریان پیوسته مورد بررسی قرارگرفته است درابتدا برای بررسی تاثیر PH یک ازمایش ناپیوسته انجامگرفت که ابتدا با افزایش PH میزان جذب افزایش یافت و درPH های بین ۴تا۶ میزان جذب تقریبا ثابت ماند آزمایشات پیوسته برای بررسی اثر پارامترهایمهم طراحی مانند شدت جریان و ارتفاع بستر دریک ستون شیشه ای با قطر۱/۵ و ارتفاع ۱۰ سانتی متر انجام شد از داده های آزمایشگاهی میزان ظرفیت جذب درستون پرشده با یک گرم جلبک برای شدت جریانهای ۲/۳و۴/۶و۹/۲ml/min به ترتیب برابر ۷۰/۵۴و۸۱/۳۹و۷۶/۳۷mg/g بدست آمد سپس درشدت جریان بهینه یعنی ۴/۶ml/min که بیشترین میزان جذب وجود داشت اثرارتفاع بستر بررسی شد که درارتفاع های معادل ۱/۵و۲ گرم جاذب میزان جذب به ترتیب ۸۱/۹۰ و ۸۲/۶۱mg/g بدست آمد.