سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مریم دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرشته نعیم پور –
پریسا حجازی –

چکیده:

میکروارگانیسم ها یکی از جاذب های متداول در زمینه جذب زیستی فلزات سنگین از پساب صنایع مختلف می باشند. وجود برخی ترکیبات بر سطح میکروب باعث افزایش راندمان جذب می شود. ساختار بیوسورفکتانت به دلیل وجود دو سر آبدوست و آبگریز، می تواند بر میزان جذب فلزات سنگین تاثیرگذار باشد. در این تحقیق یک گونه میکروبی مولد بیوسورفکتانت که از پساب نفتی پالایشگاه تهران جداسازی شده است، برای جذب زیستی آهن مورد استفاده قرار گرفت. میکروارگانیسم جداشده کشش سطحی را تا حدود mN/m 36را کاهش میدهد. ظرفیت جذب آهن توسط این گونه با استفاده از روش رنگ سنجی برابر ۹۸/۱۶ میلی گرم بر گرم جاذب در ۲ ساعت بدست آمد. همچنین زمان به تعادل رسیدن فرآیند جذب آهن و غلظت جاذب و ایزوترمهای لانگمیر و فرندلیچ بررسی شد.