سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی جولای – دانشجوی دکتری
محسن حسینخانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

باتوجه به ساختارمتراکم و مستحکم پلی استررنگرزی این کالا با استفاده از رنگزای دیسپرس بسیار حائز اهمیت می باشد ازمزایای رنگرزی تحت شرایط قلیایی حذف اولیگومرها میب اشد با توجه به تاثیر پایداری رنگ شرایط رنگرزی برمیزان جذب رنگ این تحقیق به بررسی شرایط رنگرزی PH حمام رنگرزی سختی آب و املاح فلزات سنگین دررنگرزی پرداخته است رنگرزی تحت دو شرایط کریری و دمای بالا با دو PH انجام شد جهت تثبیت PH ازبافر استفاده گردید و اثرات موادسختی گیر و املاح فلزات سنگین بررسی شد که نتایج بدست آمده این پارامترها را تاثیر گذا ردانسته است.