سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
خلیل عالمیسعید – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منا
صولت ثنا – سازمان انرژی اتمی تهران- ایران
نادر رکنی – مربی گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

جذبزیستی فلز سنگین و سمی کادمیوم با بیومس زنده و خشک قارچ Aspergillus niger و نحوه تاثیر غلظت اولیه در قالب آزمایشهای تکراردار با استفاده از معادلات درجه دو و ایزوترمهای لانگموئر و فرندلیچ مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر ظرفیت جذب در حالت خشک با ۱۱۸/۴ میلیگرم کادمیوم در گرم ماده خشک و در حالت زنده با ۱۰۹/۵۲ میلیگرم کادمیوم در گرم ماده خشک در غلظت اولیه فلز ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر بدست آمده. با توجه به افزایش جذب ۱۵ درصد خشک نسبت به زنده، استفاده از بیومس خشک بعنوان جاذب زیستی توصیه میگردد.