سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی رئیس زاده جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا کمالی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

بطور کلی درمواجهه با خاکهای مساله دار دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد الف : استفاده از المانهای باربر درخاک ب : بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی ـ مکانیکی توده خاک با توجه به وضعیت لایه بندی خاک و میزان بار وارده درزیرپی با توجه به تعداد طبقات ساختمانها حاضر مناسب ترین روشها استفاده از روشهای بهسازی خاک است بنابراین یکی از روشهای بهسازی خاکریز قرار گرفته برروی ریزشمع است خاکریز قرار گرفته برروی ریزشمع خاکریزی است که توسط ریزشمع های مدفون شده در خاک نرم به منظور کنترل پایداری اولیه و نشست و همچنین نشست تفاضلی خاکریز به ژئوسنتتیک مسلح می گردد دراین تحقیق ابتدا آشنایی مختصری با ریزشمع و سیستم خاکریز های مسلح شده توسط ژئوسنتتیک قرارگرفته بروی شمع صورتگرفته است و بررسی تغییر شکلهای قایم و افقی و امکان جایگزینی ریزشمع و مورد مطالعه قرارگرفته است.