سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید تقوایی – کارشناس ارشد مهندسی مواد مرکز تحقیقات و طراحی صنعت متعلقات شرکت صنای
ظهیر کریمی – کارشناس ارشد مکانیک-ساخت وتولید -دانشکده مکانیک دانشگاه علم وصنعت ای

چکیده:

پوشش های پاششی حرارتی( HVOF(Highb velocity oxygen به علت داشتن مزایای منحصر بفرد همانند خواص خستگی .مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی عالی -در صنایع مختلف مخصوصا در صنایع هواپیمایی -جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.بطوریکه میتوان از آن به عنوان جایگزین مناسبی برای کروم-سخت استفاده نمود.در تحقیق حاضر نتایج آزمایشات خستگی -خوردگی وسایش دو پوشش wc/coبا روش WC/CO با روش HVOF و آبکاری کروم سخت با یکدیگر مقایسه شده اند ماده پایه برای هر دو روش پوشش کاری فولاد ۴۳۴۰ ,آلومینیوم ۷۰۷۵ بوده است مطالعات منحنی های s/N در مورد خستگی نمونه های فولاد ۴۳۴۰ پوشش کاری شده به روش HVOF نتایج یکسانی رابا نمونه های بدون پوشش نشان میدهند این درحالیست که نمونه های کروم سخت شده خواص خستگی به مراتب پایین تری را نسبت بحالت بدون پوشش از خود نشان میدهند نتایج مطالعات خوردگی نشان میدهند که صفحات آلومینیوم ۷۰۷۵ کروم سخت شده خواص خوردگی بهترین نسبت به صفحات با پوشش WC/CO دارا می باشند ولی در مورد فولاد ۴۳۴۰ خواص یکسانی بدست آمده است بررسی های آزمایش سایش نشان دهنده نرخ کمتر سایش پوششهای WC/CO نسبت به پوشش های کروم سخت می باشند.